Cư dân mạng chia sẻ, kêu gọi nhau ký tên giúp đỡ gia đình bé Nhật Linh đòi lại công lý