Cụ bà 98 tuổi khỏe như trai tráng, ai cũng nể phục