CSGT có được kiểm tra giấy tờ khi người dân đang dừng đèn đỏ?