Container va chạm với xe đạp điện, một người tử vong tại chỗ