Container phát hỏa ngùn ngụt, tài xế đạp cửa thoát thân