Container phanh 'cháy đường' sau cú vượt ẩu suýt đối đầu xe con