Container húc tung lan can cầu lao xuống sông, tài xế tử nạn