Công ty đóng tàu vỏ thép 'dỏm' không chấp nhận bồi thường cho ngư dân