Công trình ngăn lũ vừa làm xong đã hỏng: Cơ quan chức năng nói gì?

16/1,185