Công Phượng nói gì khi tỏa sáng trước U23 Palesitine?