Cộng đồng tiền ảo hoang mang vì thông tin Tổng Giám đốc Sky Mining "biến mất"