Công chiếu bộ phim tài liệu về chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan