Công bố nguyên nhân nước biển đỏ miền Trung: Tảo gây tích tụ Amonia gấp trăm lần