Công bố nguyên nhân 4 trẻ sinh non tử vong ở Bắc Ninh