Công an vào cuộc vụ khống chế tài xế, lấy xe tải và đòi tiền chuộc