Công an tiếp nhận hồ sơ vụ chi sai 11,2 tỷ đồng tại Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai