Công an thu giữ cả 'kho vàng' trên mái nhà nghi phạm