Công an thông tin vụ thanh niên bị đánh gục gây xôn xao trên Facebook