Công an đang đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm về điểm thi ở Sơn La

12/0,763