Công an 'bêu tên' người mua bán dâm giữa đường: Dấu hiệu hành vi làm nhục người khác