Công an bắn vào chân đối tượng ngáo đá cầm hung khí uy hiếp người dân

12/0,561