Con trâu có sừng mọc ngược kỳ lạ, chủ quyết không bán