Con trai người hiến 5000 lượng vàng cho Nhà nước: 'Con phố mới không xứng đáng được đặt tên Trịnh Văn Bô'