Con người và động vật chiến đấu với nắng nóng kỷ lục ở châu Âu