Con Cưng treo giải thưởng 1 tỷ: Thiện chí hay thách thức khách hàng