Con cua lông 2 lạng giá gần 1 triệu: Chị em thòm thèm xót ruột