'Con cán bộ mới 19 tuổi mà có biệt phủ nguy nga là bất thường'