Con bệnh sốt xuất huyết không có tiền điều trị, đôi vợ chồng trẻ chở nhau đi cướp