Cơn bão 20 năm trước đổ bộ Nam Bộ khiến 3.000 người chết và mất tích khủng khiếp thế nào?