Con bàng hoàng phát hiện mẹ chết, bố nguy kịch trong nhà