Cố vớt Iphone rơi xuống hố xí, 2 anh em trai bỏ mạng