Cơ quan khí tượng đang lo ngại điều gì nhất về bão số 12?