Có nên đáp ứng nguyện vọng hiến tạng của tử tù?

15/1,205