Có một Đà Lạt bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một con đường đất sét