Có hay không Sa Pa xuống -2 độ C, băng giá phủ trắng như tuyết?

12/0,616