Cô giáo vào nhà nghỉ với CSGT 'là người nghiêm túc...'