Cô giáo vào nhà nghỉ cùng Trưởng phòng GD-ĐT: 'Đẹp xuất sắc'