Cô giáo trường Mầm Xanh: "Dùng dao dọa, đánh để trẻ ngoan"