Cô giáo trẻ chết sau khi ăn ốc lạ: Độc của loại ốc này không có thuốc giải