Cô giáo mầm non nói trẻ đi lạc, cam đoan không nhốt trẻ trong nhà vệ sinh