Cô giáo bị 'đuổi việc' đau đớn gửi tâm thư lên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ