Cô gái văng khỏi xe Range Rover là trung úy công an