Cô gái thi "Ai là triệu phú" không biết nòng nọc lớn thành con gì