Cô gái cởi đồ nhảy múa giữa sông Tô Lịch: Buồn chuyện tình cảm?