Cô gái bóc phốt cơ sở nha khoa bọc răng sứ 100 triệu sau 2 năm hư hỏng nặng