Có điểm chuẩn, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng này