Có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục... trộm!