CNN: Xe Minsk bỗng nhiên được 'hồi sinh' ở Việt Nam