Clip: Tranh cãi về hóa đơn, khách hàng bị đầu bếp tạt dầu nóng thẳng vào người