Clip kẻ trộm bịt mặt thủ dao lục lọi tiệm vàng trong đêm